Goedkeuring voorkoming dubbele belasting bij rechtsherstel box 3

Heeft u recht op het rechtsherstel box 3? En bent u binnenlands belastingplichtig in Nederland, maar heeft u ook buitenlandse bezittingen en schulden? Dan kunt u onder voorwaarden gebruikmaken van een ‘goedkeuring’ van de staatsecretaris bij de berekening van de voorkoming van dubbele belasting.

Rechtsherstel box 3

Vakantie

Eind 2021 oordeelde de Hoge Raad dat de belastingheffing over vermogen in box 3 in strijd is met het Eerste Protocol bij het EVRM als het werkelijke rendement lager is dan het forfaitaire rendement. De Hoge Raad stelde dat het voordeel uit sparen en beleggen moest worden bepaald op het werkelijk behaalde rendement.

Het oordeel van de Hoge Raad betekent dat de Belastingdienst rechtsherstel moet gaan bieden. Inmiddels is de Belastingdienst begonnen met het rechtsherstel voor een eerste doelgroep.

Voorkoming dubbele belasting

Heeft u buitenlandse bezittingen en schulden, dan heeft u recht op een voorkoming van dubbele belasting. De systematiek voor de berekening van deze voorkoming sluit echter niet volledig aan bij de berekeningswijze van het rechtsherstel box 3. Daarom heeft de staatssecretaris goedgekeurd dat voor de berekening van de voorkoming van dubbele belasting rekening gehouden mag worden met de berekening van het rechtsherstel.

Let op! Deze goedkeuring geldt alleen als de berekening van het rechtsherstel box 3 leidt tot een verlaging van het voordeel uit sparen en beleggen in box 3.

Toepassing goedkeuring

Een verzoek om toepassing van de goedkeuring is in principe niet nodig. Als u aanspraak kunt maken op de goedkeuring, zou u hierover automatisch bericht moeten krijgen van de Belastingdienst.

Heeft u vragen hierover? Neem dan gerust contact met ons op. 

Posted in Niet gecategoriseerd

Btw-forfait op zonnepanelen: hoe zit dat?

Investeert u als particulier in zonnepanelen voor op uw woning, dan kunt u de btw bij aanschaf terugkrijgen. Daar staat tegenover dat u op de energie die u aan de energiemaatschappij teruglevert, weer btw moet betalen. Voor de per saldo terug te krijgen btw kunt u een forfait gebruiken.

Btw terugvragen

Zonnepanelen

U kunt de btw die u bij aanschaf op de zonnepanelen en de installatiekosten betaalt, terugkrijgen. U moet echter ook btw betalen over de teruggeleverde energie, uw eigen gebruik van zelf opgewekte energie en de overige energie die u van het energiebedrijf afneemt. Als u dit allemaal zelf moet uitrekenen, is dat een hele klus. Vandaar dat u gebruik mag maken van een forfait.

Forfait

Een forfait is een door de Belastingdienst vastgesteld bedrag aan btw. Als u het forfait gebruikt, hoeft u zelf niet exact de verschuldigde btw te berekenen. Het forfait is afhankelijk van de soort zonnepanelen, geïntegreerd of niet-geïntegreerd, en van het opwekvermogen van uw zonnepanelen.

Tabel

Wat voor uw situatie het forfaitaire bedrag aan btw is, kunt u vinden in de tabellen die op de site van de Belastingdienst staan. Daaruit blijkt dat het forfait van niet-geïntegreerde zonnepanelen met een opwekvermogen van bijvoorbeeld 6.500 Wattpiek € 140 bedraagt. Heeft u bijvoorbeeld zelf op de aanschaf en installatie € 1.300 aan btw betaald, dan krijgt u per saldo dus € 1.300 -/- € 140 = € 1.160 aan btw terug.

Optioneel

Het gebruik van het forfait in de tabellen is optioneel. U mag dus ook zelf de verschuldigde btw uitrekenen, op basis van de werkelijke energieprijzen en geleverde en afgenomen energie. U kunt de forfaits gebruiken tot een opwekvermogen van 10.000 Wattpiek. Daarboven bent u verplicht de btw zelf te berekenen.

Tip! Meestal loont het om na het jaar waarin u de btw terugvraagt, gebruik te gaan maken van de KOR (kleine ondernemersregeling).

Wat als u al ondernemer bent?

Als u al ondernemer bent voor de fiscus, kunt u ook de btw op de zonnepanelen, de installatiekosten en de teruggeleverde energie terugkrijgen voor zonnepanelen op uw privéwoning. U kunt echter als ondernemer géén gebruik maken van de forfaits. U moet dus zelf de btw op de teruggeleverde energie uitrekenen.

Tip! Bent u ondernemer en overweegt u zonnepanelen op uw woning? Overleg dan eerst met een van onze adviseurs over de mogelijkheden.

Btw zonnepanelen naar 0%?

De btw op de levering en installatie van zonnepanelen op of in de onmiddellijke nabijheid van woningen wordt per 1 januari 2023 hoogstwaarschijnlijk verlaagd naar 0%. Dit voornemen heeft het kabinet bekendgemaakt. Op deze manier worden de administratieve lasten voor vooral particulieren rond de btw op zonnepanelen fors verminderd. De verlaging van het btw-tarief naar 0% gaat niet alleen gelden voor particulieren, maar betreft alle zonnepanelen die op of in de onmiddellijke nabijheid van woningen worden geplaatst. Het is nog niet duidelijk hoe dit precies wordt gedefinieerd voor panden die zowel als bedrijfspand en woning worden gebruikt. Het parlement moet nog wel met dit voorstel akkoord gaan.

Posted in Niet gecategoriseerd